STOA Winterswijk heeft als doel het sociale en culturele welzijn te bevorderen van ouderen in Winterswijk (vanaf de leeftijd van 55 jaar).
Zij doet dit in de vorm van het regelmatig organiseren van allerlei activiteiten voor de deelnemende senioren. Afstemmingsoverleg met de Winterswijkse ouderenbonden vindt daarbij regelmatig plaats, doch de stichting heeft geen banden op politiek of levensbeschouwelijk gebied. 
Wekelijks kunnen ouderen deelnemen aan diverse activiteiten.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41040981
IBAN: NL41SNSB0910123357

Website: www.stoawinterswijk.nl

Email: info@stoawinterswijk.nl

Facebook: Stoa Winterswijk